Esrum Kloster & Møllegård
transformation og tilbygning
1:100 konstruktionsmodel
Situationsplan over Møllegården - med tilføjelse af en tilbygning, der danner et afsluttet gårdrum sammen med de eksisterende møllegårdslænger.
Udsnit af opstalt
Projektbeskrivelse
Esrum Kloster og Møllegård ligger omgivet af et smukt naturlandskab med skov, eng, mark, søer og vandløb. Vores bacheloropgave bestod i at transformere og udvikle området til et natur- og kulturcenter. Fonden Esrum Kloster & Møllegård havde selv udtrykt ønske om et nyt besøgscenter for at tiltrække flere besøgende og samtidig forene Kloster og Møllegård bedre, da de to bebyggelser ligger ret adskilt med et stort engområde imellem sig.
Mit projekt startede som en fascination af pladsen mellem de to Møllegårdslænger. Mit mål var at forstærke dette uderum ved at skabe en mere defineret gårdspladsfornemmelse og gøre det til et sted, man mere naturligt søger imod og tager ophold. Pladsen har en fin men lidt sporadisk markstensbelægning, som i mit projekt er blevet udvidet og brugt til at binde hele Møllegårdsområdet sammen. Derudover har mit hovedfokus været at tilføje en ekstra længe og dermed skabe et trelænget gårdrum, der kan samle liv og aktivitet omkring sig. 
Det var mit mål, at den nye bygning skulle have udtryk af et svævende tag, der både skaber en fornemmelse af tryghed og afskærmning for vind og vejr - og samtidig har en vis åbenhed og transparens, der tillader bygningen at smelte sammen med træerne og den omgivende natur. 
Det svævende tag har et stort udhæng over plint og trappe, så uanset om der er åbent eller ej, kan man tage ophold på trapperne og sidde i læ under taget. Det lavthængende og overdrevne tagudhæng er desuden en essentiel del af bygningens udtryk, der er med til at gøre atmosfæren indenfor mere skyggefuld og omsluttende i kontrast til det åbne landskab udenfor. Taget hænger over én som en stor, tryg dyne inspireret af de gamle Læsøgårde med tangtag.
Den tilføjede længe har overordnet samme proportioner som de eksisterende møllegårdslænger. Konstruktionen er inspireret af bindingsværket, men er forstørret og trukket ind i centrum, for at skabe nogle massive, skulpturelle elementer, der definerer interiøret. De bærende skråbjælker til taget er kun synlige indefra og fra gavlen for at holde udtrykket i facaden enkelt og åbent. Facaden består af store glaspartier, der kan åbnes, så bygningen bliver en forlængelse af uderummet. 
Tag og facade er cedertræ. Et naturmateriale, der ikke har brug for overfladebehandling, men er naturligt resistent over for svampeangreb. Cedertræets grå patinering smelter sammen med naturens farver og bliver kun flottere med tiden. Samtidig er taget af træ et mere skarpt udtryk, der understreger tyngden i de gamle bindingsværkslængers stråtag i stedet for at gå i ét med dem. På den måde bliver den nye længe endnu et lag til historien om Esrum Kloster og Møllegård. 
Længen er et åbent, fleksibelt rum, der let kan indrettes til udstillinger, foredrag, koncerter, markeder, workshops, fællesspisning etc. Plinten smelter sammen med terrænet ved sydgavlen og er let tilgængelig. Ved nordgavlen er dækket hævet over terrænet og fungerer som en udsigtsplatform mod klosterbygningen for at skabe bedre visuel kontakt mellem de to områder. Markstenbelægningen fader ud i terrænet mod englandskabet som en naturlig opfordring til at bevæge sig videre mod klosteret.
Sprængt isometri af konstruktion
Perspektiv af interiør
Tværsnit
Eksisterende bygninger ved Møllegården
Min tilbygning ligger sig bagved de eksisterende møllegårdslænger
Skitsering og idégenerering 
Skitse af gårdrum
Brainstorm collage med skitser
Skitse af udsigt mod søen
1:500 situationsmodel
1:100 model - proces
Indledende skitser fra Esrum Kloster
QGIS-mapping af Esrum by og den omgivende Nationalpark Kongernes Nordsjælland
kultur - natur - infrastruktur

. . .

Back to Top